Dostawa i płatność

Dostawa Produktu, Odstąpienie od Umowy

Dostawa Produktu realizowana jest w postaci wysłania do Ciebie linku pozwalającego na jego ściągnięcie lub umożliwiające zalogowanie na dedykowane konto. Link jest wysyłany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Ciebie w formularzu podczas realizacji zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 48 godzin od dnia zapłaty chyba, że Produkt sprzedawany jest w ramach przedsprzedaży lub  akcji promocyjnych.

 

Produkt uważa się za dostarczony w chwili, gdy Produkt lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Produktu lub jego pobranie Produktu, zostały udostępnione konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

 

Dostawa zamówionego Produktu odbywa się nieodpłatnie.

 

Jeżeli nie dostarczymy Produktu  możesz wzywać nas do jego dostarczenia. Jeżeli nie dostarczymy Ci Produktu w terminie w ustalonym terminie lub w termienie dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym z Tobą, możesz odstąpić od umowy.

 

Jako konsument możesz odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenie Produktu, jeżeli:

  1. z Naszego oświadczenia lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczymy Ci Produktu, lub
  2. uzgodniliśmy lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Produktu miał dla Ciebie istotne znaczenie, a My nie dostarczyliśmy go w tym terminie.

 

Mamy obowiązek dokonać zwrotu konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

 

Pamiętaj, że w przypadku odstąpienia od umowy, uniemożliwimy Ci dalsze korzystanie z Produktu, w szczególności przez uniemożliwienie Ci dostępu do Produktu lub zablokowanie konta, o ile zostało utworzone. Nie ma to jednak wpływu na Twoje uprawnienia zastrzeżone w art. 32a ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

 

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

Sposoby i terminy płatności 

Oferujemy cztery metody płatności:

  • szybki przelew online;
  • karta kredytowa;
  • karta debetowa;
  • BLIK. 

 

Wszystkie płatności realizowane są za pośrednictwem systemu płatności Stripe Payments Europe, Limited, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Irlandia. 

 

Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu przelewu na Naszym koncie rozliczeniowym.

 

Rozliczenie transakcji może wiązać się z koniecznością rejestracji w systemie płatności lub akceptacją regulaminu lub warunków korzystania z systemu płatności, które są niezależne od Nas oraz postanowień naszego Regulaminu. Powinieneś zapoznać się z regulaminem lub warunkami korzystania z systemu płatności. Regulamin przelewu elektronicznego realizowany jest przez System płatności, dostępny jest https://stripe.com/legal/consumer